Voorwaarden

Welkom bij tastierr.com. Als u doorgaat met het browsen en gebruiken van deze website gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met onze privacybeleid bestuur tastierr.com's relatie met u in verband met deze website.

De term tastierr.com of 'wij' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatie en gebruik. Hij kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  • Noch wij, noch derden geven enige garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en het materiaal dat op deze website wordt gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover de wet dat toestaat.
  • Uw gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn aan uw specifieke eisen voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de graphics. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze voorwaarden.
  • Alle op deze website weergegeven handelsmerken die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor uw gemak aangeboden om nadere informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat wij de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • U mag geen link naar deze website maken vanaf een andere website of document zonder tastierr.com's voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Sommige links op tastierr.com zijn "affiliate links". Dit betekent dat als je op de link klikt en het item koopt, ik een affiliate commissie ontvang. Hoe dan ook, ik beveel alleen producten of diensten aan die ik persoonlijk gebruik en waarvan ik geloof dat ze waarde toevoegen aan mijn lezers. Ik maak dit bekend in overeenstemming met de Federal Trade Commission's 16 CFR, deel 255: "Richtsnoeren voor het gebruik van aanbevelingen en getuigenissen in reclame".

Terug naar huis

nl_NL_formalNL